Amacı Türkiye’de kütüphanecilik ve arşivcilik alanında yapılan sayısallaştırma çalışmalarına yardımcı olacak fikirler ve çalışmalar ortaya koymak, Konuyla ilgili başvurulabilecek standart ve kılavuzların hazırlanıp, yayınlanmasını sağlamak, Bu çerçevede öncelikli olarak yazma ve eski harfli basma eserlerin sayısallaştırılması ile ilgili çalışmalara destek olmak olan Ulusal Sayısallaştırma Komitesi’nin teknik desteğini Smart Teknoloji olarak sağlamaktayız.

17 Mayıs 2013’de yapılan <<Sayısallaştırma Çalışma Grubu Toplantısı>> ile kurulan grup, Türkiye’de sayılsallaştırma alanında oluşturulabilecek standartları belirleme amacındadır.

Komitenin sitesine sayisallastirma.org adresinden erişebilirsiniz.