Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, madeni ve hatıra para, Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarının basımı, resmi mühürlerin, madalyon, madalya ve nişanların üretimi, her çeşit vize ve harç pulları ile değerli kağıtların basımı ve dağıtımını sağlayan güvenliğin ve verinin son derece önemli olduğu bir kurumdur.

Bu kuruma personel veritabanı ve sistemi, geçiş kontrol veritabanı ve sistemi kurulmuştur. Bunların yanı sıra veritabanı ve network güvenliğini sağlayan çeşitli yazılımlar geliştirilip, sistemler kurulmuştur.