Vizyonunu ‘’Üçüncü Nesil Üniversitelerin Öncüsü Olmak’’, misyonunu ise ’Öğrenen’ odaklı yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmek ve küresel sorunlara çözüm arayan bir Araştırma Üniversitesi olarak kurduğu ortaklıklarla bilgiyi değere dönüştürmek’’ şeklinde tanımlayan Abdullah Gül Üniversitesi (AGU) yeni oluşturmakta olduğu “AGU Eğitim – Öğretim Süreçleri Yönetim Sistemi” BAP Projesi kapsamında, Kampüs Bilgi Yönetim Sistemi olarak, fikri mülkiyet hakları Boğaziçi Üniversitesi’ne (BU) ait olan “BUIS” yazılımını tercih etti.

13 Kasım 2015 Cuma günü AGU’da Senato Odası’nda yapılan imza töreninde konuşan AGU Rektörü Prof. İhsan Sabuncuoğlu yaklaşık iki senedir piyasadaki mevcut tüm yerli ve yabancı Kampüs Bilgi Yönetim Yazılımlarını titizlikle incelediklerini ve Üçüncü Nesil Üniversite vizyon ve misyonlarına en uygun seçenek olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin 18 yıldır, sürekli geliştirerek ve tüm mevzuat değişikliliklerine de uyumlu olarak güncel tuttuğu ve hali hazırda kullanmakta olduğu BUIS’i seçtiklerini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Lale Akarun ise, kurulan bu stratejik işbirliği ile, BUIS’in AGU’nun ihtiyaçlarına yönelik olarak yeniden uyarlanacağını ve Boğaziçi Üniversitesi’ne ait olan bu yazılımın yeni sürümlerinde AGU’dan gelecek ihtiyaç talepleri ve deneyim paylaşımları çerçevesinde, ileride diğer kampüslerde de, yaygın kullanım imkanı bulacak, çok güçlü ve fonksiyonel bir uygulamaya geçileceğini belirterek, “AGU Eğitim – Öğretim Süreçleri Yönetim Sistemi” BAP Projesinin başarılı olması için her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nden (TTO) Murat Akman, söz konusu işbirliği kapsamında, 1500 kullanıcılı bir lisans ve bakım sözleşmesine ve yaklaşık bir sene sürecek bir uyarlama projesine imza atıldığını belirterek, bu projede BU-TTO’nun çözüm ortağı olarak SK Teknoloji ile işbirliğine gittiklerini belirtti.

İki üniversite arasındaki stratejik işbirliği kararı kapsamında AGU Rektör Yardımcısı Prof. İrfan Alan, AGU BAP Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Akgün, AGU BAP Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Şükrü Kuran, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nden (TTO) Murat Akman, BÜN Teknopark şirketi SK Teknoloji kurucusu, Boğaziçi Üniversitesi mezunu (2002) Sinan Kuşdoğan’ın hazır bulunduğu imza töreni gerçekleştirildi.

564d7a0a945184